บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
18 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมถนนลูกรัง สายบางสนมฝั่งซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลบากงระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมถนนลูกรัง สายคลองกระเบา หมู่ที่ 5 ตำบลบางกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา httpbangkrabao.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดบางกระเบา (สิทธิสารานุกูล) และ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ หมายเลขครุภัณฑ์ บกบ 417 - 58 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ หมายเลขครุภัณฑ์ บกบ 417 - 58 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเสริมถนนลูกรัง สายเลียบคลองลอย หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเสริมถนนลูกรัง สายเลียบคลองลอย หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดบางกระเบา (สิทธิสารานุกูล) และโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ (ช่วงปิดเทอมสำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาลหกต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเบา ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา (กรณีประตูสำนักงานชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest