บางกระเบา บางกระเบา Bangkrabao SAO

ประกาศ‼️ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา #กำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest